Oxford School of English

เหมาะสำหรับผู้มีอายุุ 12 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford (อ๊อกฟอร์ด) ใกล้กับสถานีรถโดยสารประจำทาง ธนาคาร ร้านอาหาร ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ไปรษณีย์ และ Art Gallery โรงเรียนก่อตั้งในปี 2000 เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมือง Oxford ซึ่งได้รับการรับรองจาก British Council และ English UK ในแต่ละปีมีนักเรียนจาก 40 ประเทศทั่วโลกมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ดังนั้นในห้องเรียนห้องหนึ่ง จะมีนักเรียนนานาชาติเรียนร่วมกัน นักเรียนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดเห็น ตลอดจนได้ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด จากเพื่อนๆ ทั่วทุกมุมโลก

 

ระยะเวลา และตารางกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม – 26 เมษายน 2563 

เรียนภาษาอังกฤษ แบบเข้มข้น (Intensive Course) กิจกรรม

ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับในช่วงเย็น – ค่ำ ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนได้ทำร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ  เช่น การตื่นเต้นระทึกขวัญไปกับ Ghost Trail กิจกรรมชมภาพยนตร์ การเล่นไอซ์สเก็ต
การเดินทางท่องเที่ยวครึ่งวันในบ่ายวันพุธ เช่น ทัศนศึกษา Blenheim Palace Asholean Museum
และท่องเที่ยวเต็มวันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 
ทัศนศึกษาต่างเมือง : ท่องเที่ยวเมื่องสำคัญต่างๆ ทุกวันเสาร์ เช่น ลอนดอน  Cambridge เมือง Bath&Stonehenge เป็นต้น

 

ที่พัก / อาหาร

พบกับ Host Family  ชาวอังกฤษห้องละ 2 คน โดยทางครอบครัวจะจัดเตรียมอาหารให้อย่างน้อย 2 มื้อต่อวัน คือ อาหารเช้า และเย็น (ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วย)
การเดินทาง : บ้านพักไม่ไกลจากโรงเรียนเดินทางสะดวกปลอดภัย ด้วยรถโดยสารประจำทาง 15 – 20 นาที
ค่าเข้าร่วมโครงการ : 185,000 บาท

ราคานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน โดยสายการบินไทย
2. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ตลอด 4 สัปดาห์
3. ค่าที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ
4. ค่าอาหาร 3 มื้อ ต่อวัน
5. ค่ารถจากสนามบินสู่ที่พักและจากที่พักไปโรงเรียน (ไป-กลับ)
6. ค่าทัศนศึกษา
7. ค่ากิจกรรมและอุปกรณ์
8. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
9. กระเป๋าเดินทาง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม
10. ค่าธรรมเนียมทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. ค่าเดินทางอื่นๆ นอกเหนือจากที่โรงเรียนจัดให้

 

 

Download

RSSI rssi UK Summer Camp เรียนภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ อังกฤษ English Camp เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์คอร์ส ซัมเมอร์ ซัมเมอร์ต่างประเทศ ซัมเมอร์อังกฤษ ซัมเมอร์ปิดเทอม ศึกษาต่อต่างประเทศ  summer English english study in UK study in Oxford learn English ทัศนศึกษา ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด London Oxford เรียนต่อ การศึกษา ทุน ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เรียนนอก เรียนอังกฤษที่ต่างประเทศ เรียนต่ออังฤกษ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน ปิดเทอม เรียนช่วงปิดเทอม อิงลิช อิงลิชคอร์ส English Course แนะแนวศึกษาต่อ แนะแนวเรียนต่อ แนะแนวการศึกษา หลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สกอตแลนด์ สก๊อตแลนด์ เวลส์ สมัครเรียน เรียนภาษาสำหรับเยาวชน เรียนภาษา เรียนภาษาระยะสั้น เรียนภาษาระยะยาว ฝึกฝนภาษาอังกฤษ English Language เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Education  การศึกษา summer course ปิดเทอมฤดูร้อน พัฒนาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ฝึกภาษา ซัมเมอร์อังกฤษ2018 England ประเทศอังกฤษ คอร์สเรียนซัมเมอร์ คอรส์เรียนอังกฤษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน

супермаркет класс украинаweatherby cartridgesтелескопический фидер