โครงการ RSSI UK Summer Camp จัดงาน Family Day ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ร้านอาหารCabbages & Condoms Bangkok โดยเชิญ นักเรียนเก่าทุกรุ่น ท่านผู้ปกครองและผู้สนใจร่วมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยกับ Mr.Peter Thompson เจ้าของโรงเรียนและครูใหญ่ Oxford School of English ร่วมรับประทานอาหาร และร่วมให้คำแนะนำเพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2018

Андрей Павелко семьясервис бесплатных смскупить обувь днепропетровск

RSSI Education & Travel ร่วมกับ Oxford School of English จัดทำโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในสถาบันสอนภาษาชั้นนำ ณ เมืองOxford ประเทศอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนและผู้สนใจที่มีอายุุ 12 ปีขึ้นไป นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและถูกต้องแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้ไปทัศนศึกษาตามเมือง และสถานที่สำคัญๆที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ อาทิ London,Bath,Cambridge,Strafford-upon-Avon  รายละเอียดเพิ่มเติม

лобановский александр компроматтуфли с бантомкак открыть бизнес в германии