rssitravel@gmail.com Monday - Friday 8.30 AM - 4.30 PM

Summer Camp

RSSI |UK summer camp


โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ปิดเทอมฤดูร้อน UK Summer Camp (ซัมเมอร์แคมป์) เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาของบริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์แคมป์) ในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำในสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมมากมายกับเพื่อนนานาชาติ มีประสบการณ์เรียนภาษาโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา ซึ่งจะนำไปสู่ประสบการณ์ใหม่อันน่าประทับใจตลอดไป ในการดำเนินงานโครงการนี้ ทางบริษัทฯได้คำนึงถึง คุณภาพการเอาใจใส่ และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจที่อายุุ 12 ปีขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาภาษาผ่านการใช้ในชีวิตจริง น้องๆจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน จุดเด่นของโครงการ คือ ทางเราเน้นนักเรียนกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้พี่เลี้ยงสามารถดูแลน้องอย่างอบอุ่นทั่วถึง พี่เลี้ยงจะคอยดูแลให้คำแนะนำ ช่วยเหลือน้องๆตลอดเวลาที่พำนักอยู่ที่สหราชอาณาจักร
Summer Camp full day excursion to London

Summer Camp full day excursion to London

พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ (Host Family)
น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ ซัมเมอร์แคมป์ (Summer Camp) จะพักกับโฮสต์ แฟมิลี่ (Host Family) ซึ่งเป็นครอบครัวชาวอังกฤษที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี บ้านมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  น้องๆจะพักกับโฮสต์ แฟมิลี่ครอบครัวละ 2 คน บ้านพักที่ได้รับคัดเลือกจะอยู่ในเขตชุมชน เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสะดวก และไม่ไกลจากโรงเรียน ครอบครัวโฮสต์ แฟมิลี่ที่เราคัดเลือกมาเป็นครอบครัวที่มีความพร้อมในการดูแลน้องๆตลอดเวลา 1 เดือน ที่พำนักอยู่ที่สหราชอาณาจักร โดยHost Family จะเป็นผู้ดูแลน้องๆในทั้งทำความสะอาดห้องพัก ซักเสื้อผ้า และเตรียมอาหารให้น้องๆ น้องๆจะมีโอกาสฝึกฝนภาษาและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอังกฤษแท้ๆ
Homestay for Summer Cmap students

Host family

Oxford School of English
โรงเรียน Oxford School of English ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford ใกล้กับสถานีรถโดยสารประจำทาง ธนาคาร ร้านอาหาร ศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ โรงละคร ไปรษณีย์ และ Art Gallery โรงเรียนก่อตั้งในปี 2000 เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมือง Oxford ซึ่งได้รับการรับรองจาก British Council และ English UK ในแต่ละปีมีนักเรียนจาก 40 ประเทศทั่วโลกมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ดังนั้นในห้องเรียนห้องหนึ่งจะมีนักเรียนนานาชาติเรียนร่วมกัน นักเรียนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดเห็น ตลอดจนได้ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด จากเพื่อนๆทั่วโลก

กิจกรรม (Activities)

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

ช่วงเช้าน้องๆจะเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยแบ่งการเรียนการสอนตามระดับความรู้ภาษาอังกฤษของน้องๆ

 

ช่วงบ่ายทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจิบน้ำชายามบ่ายแบบอังกฤษ (Traditional English Tea Party), Ice-skating, Ghost trail, Picnic,Quiz trail,Treasure Hunt เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของเมืองOxford เช่น Christ Church สถานที่ถ่ายทำ Harry Potter, Botanical Garden, Carfax Tower, Science Museum, Bodleian Library, St.John College, Exeter College เป็นต้น

 

นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและถูกต้องแล้ว ผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกคนยังได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมอังกฤษ ผ่านโปรแกรมทัศนศึกษาแบบเต็มวันถึง 5 ครั้ง เพื่อท่องเที่ยวและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง อาทิ
กรุงลอนดอน ชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลอนดอน เช่น Buckingham Palace มหาวิหาร Westminster หอนาฬิกาบิ๊กเบนและ London Eyes 
เมือง Bath เข้าชม Roman Bath บ่อน้ำพุร้อนโบราณ เมืองซัลลิสเบอรี่ ชมสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
ทัศนศึกษาเมืองแห่งการศึกษาอย่าง Cambridge ร่วมกิจกรรมพิเศษ นั่งเรือค้ำถ่อ (Punting) ในแม่น้ำแคม ซึ่งเป็นการล่องเรือชมบรรยายกาศ และวิวสวยๆ ริมน้ำ พร้อมฟังการบรรยายถึงสถานที่ที่เรือแล่นผ่าน 
ชมความยิ่งใหญ่ของสนามฟุตบอล และสัมผัสความคลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลของชาวอังกฤษและ ช้อปปิ้งแหล่งช้องปิ้งชื่อดัง Oxford Street 
ท่องไปในโลกแห่งเวทมนตร์ ท่องเที่ยวใน Harry Potter Studio แบบเต็มอิ่มทั้งวัน 
ซัมเมอร์แคมป์ ทัศนศึกษาเต็มวัน ใน London

ซัมเมอร์แคมป์ ทัศนศึกษาเต็มวัน ใน London

ซัมเมอร์แคมป์ Punting on the River Cam in Cambridge

ซัมเมอร์แคมป์ Punting on the river Cam in Cambridge

นอกจากนี้ยังจัดให้มีทัศนศึกษาแบบครึ่งวัน อีก 4 ครั้ง เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ได้แก่
1. Warwick Castle ปราสาทสมัยกลางที่ตั้งอยู่ที่เมืองวอริก  
2. Blenheim Palace มี เซอร์จอห์น แวนบรูห์ เป็นสถาปนิก วังเบลนิมเป็นคฤหาสน์เพียงเแห่งเดียวในอังกฤษที่มิได้เป็นของราชวงศ์ แต่ ใช้คำนำหน้าว่า “วัง” เนื่องจากความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้าง  
3. Theater Show (ชมการแสดงละครเวที)   
4. Bicester Village ที่เป็นแหล่งชอปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกที่เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยว และพิเศษที่สุด คือ รับประทานอาหารที่ร้าน Trinity Cabbages & Condoms ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงของเมือง Bicester  
Summer Camp ซัมเมอร์แคมป์ Thai food

Summer Camp ซัมเมอร์แคมป์ Thai food

รายละเอียดเพิ่มเติม UK Summer Camp 2019 Click 

 

 

 

 

RSSI rssi UK Summer Camp เรียนภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ อังกฤษ English Camp เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์คอร์ส ซัมเมอร์ ซัมเมอร์ต่างประเทศ ซัมเมอร์อังกฤษ ซัมเมอร์ปิดเทอม ศึกษาต่อต่างประเทศ  summer English english study in UK study in Oxford learn English ทัศนศึกษา ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด London Oxford เรียนต่อ การศึกษา ทุน ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เรียนนอก เรียนอังกฤษที่ต่างประเทศ เรียนต่ออังฤกษ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน ปิดเทอม เรียนช่วงปิดเทอม อิงลิช อิงลิชคอร์ส English Course แนะแนวศึกษาต่อ แนะแนวเรียนต่อ แนะแนวการศึกษา หลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สกอตแลนด์ สก๊อตแลนด์ เวลส์ สมัครเรียน เรียนภาษาสำหรับเยาวชน เรียนภาษา เรียนภาษาระยะสั้น เรียนภาษาระยะยาว ฝึกฝนภาษาอังกฤษ English Language เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Education  การศึกษา summer course ปิดเทอมฤดูร้อน พัฒนาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ฝึกภาษา ซัมเมอร์อังกฤษ2018 England ประเทศอังกฤษ คอร์สเรียนซัมเมอร์ คอรส์เรียนอังกฤษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน

Comments are closed.